Цени

Българска училищна индустрия ООД

гр. София, ул. "Родопски извор" № 40

тел./факс 02/401 1000, 0895414885, 0895414896

И-мейл: bsi.group@abv.bg


ОФЕРТА
за производство, доставка и монтаж
на училищни мебели по проекта на МОН
Модернизация на материалната база в училище

Цените са в процес на уточняване.